Het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst

Mensen van Afrikaanse afkomst, Afrodiasporic en zwarte mensen combineren onder meer ervaringen met discriminatie en racisme. Non-discriminatie en gelijkheid voor de wet zijn echter basisprincipes van internationale mensenrechtennormen en vormen de basis van toepasselijke algemene mensenrechtenverklaringen. Het internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst werd uitgeroepen door de Verenigde Naties voor 2015-2024. Het belangrijkste doel van het decennium is het bevorderen van respect, bescherming en de verwezenlijking van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst.
In 2017 bezocht een delegatie in opdracht van het decennium Duitsland om een idee te krijgen van de situatie van zwarte mensen op de grond. De delegatie had een sterke structurele (groepsgebaseerde) discriminatie van zwarte mensen. Tegelijkertijd vormen zwarte mensen een onzichtbare groep in de samenleving De delegatie benadrukte de acute behoefte aan documentatie en analyse van de mensenrechtensituatie van zwarte mensen in Duitsland. Dit is in het verleden al meerdere keren onderstreept vanuit een mensenrechtenperspectief (zie bv. CERD algemene aanbeveling nr. 34, paragraaf 3).

Tegen deze achtergrond begrijpt EOTO eV het motto van het internationale VN-decennium "Mensen van Afrikaanse afkomst: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling" als een poging om mensen van Afrikaanse afkomst toegang te verlenen tot ondersteunende diensten om de hindernissen, nadelen en uitsluitingen te overwinnen; manieren te vinden om mensen van Afrikaanse afkomst te beschermen tegen racisme en discriminatie door kennis over anti-zwart racisme te documenteren en te archiveren.
Het decennium biedt het politieke venster waarin anti-discriminatieprojecten zoals ELKE ONE-discriminatie ter bescherming en empowerment van zwarte mensen in toenemende mate in aanmerking worden genomen en in praktijk worden gebracht. Een blik op de situatie van zwarte mensen in Berlijn werd expliciet uiteengezet in het regeerakkoord en werd uitgewerkt door middel van programma's van het State Anti-Discrimination Agency (LADS) van het Senaatsdepartement voor Justitie, Consumentenbescherming en Antidiscriminatie. In dit verband werd opdracht gegeven voor het door Generation Adefra uitgevoerde gemeenschapsraadplegingsproces over de behoeften van zwarte mensen in Berlijn. 
Het EACH ONE-project, dat mensen van Afrikaanse afkomst ondersteunt in gevallen van racisme tegen zwarte en structurele discriminatie en toezicht houdt op zwart racisme in Berlijn, is toegewijd aan de doelstellingen van het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst en maakt daarom deel uit van de uitvoering ervan .