Wat we doen

Het EOTO Competence Center for Racism against Black People is een educatief en adviescentrum met een focus op anti-zwart racisme (ASR), empowerment en preventie van discriminatie. Het doel van het competentiecentrum is om met verschillende onderwijsmethoden de aandacht te vestigen op ASR in Duitsland, erover te onderwijzen en het tegen te gaan. Het competentiecentrum opereert landelijk en ondersteunt de inzet voor democratie en diversiteit.

Het competentiecentrum wil bijdragen aan de collectieve symbolische en feitelijke bewustmaking door de professioneel advies sociaal relevante actoren evenals de Thematische belangenbehartiging over anti-zwart racisme en empowerment van zwarte mensen. Het werk van het competentiecentrum draagt bij door professionele public relations en campagnewerk Zichtbaarheid en herkenning Zwarte mensen en van ASR bij. Dit is op zijn beurt gericht op het versterken van de macht van zwarte mensen blanken Verhalen, nieuwe zwarte verhalen, expertise en ervaring kunnen theoretisch en praktisch tegengesteld zijn. De toepassingsgerichte zijn noodzakelijk voor de doelstellingen van het competentiecentrum Onderzoeksproject en netwerken worden geïnitieerd en verder ontwikkeld vanuit een multi-perspectief perspectief. De onderzoeksresultaten komen terecht in de Kwalificatie door vermenigvuldigers op basis van de te ontwikkelen Technische en kwaliteitsnormen een.

Behoefteanalyse & doelgroepen

Behoefte- en situatieanalyse:

Het EOTO Competence Center for Anti-Black Racism (ASR) streeft een holistische benadering na (veranderingstheorie)/Theory of Change), die het resultaat is van het voorbereidende werk als C-drager »Racismepreventie en empowerment van zwarte mensen«, evenals de decennia van professioneel en vrijwillig voorbereidend werk van de EOTO-netwerken. Het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst onder de titel »Erkenning-Justitie-Ontwikkeling« - vertaald voor het Competentiecentrum als »Erkenning-Empowerment-Justitie« -, de huidige EU-resolutie voor grondrechten voor mensen van Afrikaanse afkomst en de Nationaal actieplan tegen racisme, homofobie en transfobie. Dit resulteert in de volgende analyse van de basisbehoeften:

  • De betrokkenheid bij ASR in Duitsland en Europa is jong en staat al lang niet meer in de maatschappelijke belangstelling
  • Historische continuïteiten maken het moeilijk ASR te herkennen en duurzaam tegen te gaan
  • Daarnaast zijn er grote zorgen over de specificering in de samenleving. Hiervoor moet er gewerkt worden aan de kruispunten in de samenleving.
  • Eerdere benaderingen leiden vaak tot een verandering (othering) van zwarte mensen en hebben de neiging bij te dragen aan verdere specificatie in plaats van ASR te bestrijden
  • Zwarte mensen hebben ASR zelf geïnternaliseerd en moeten daar ook over worden geïnformeerd.

Doelgroepen:

Het kenniscentrum voor racisme tegen zwart racisme voor de volgende doelgroepen Advies- en servicefuncties waar:

  • Actoren van het federale programma, in het bijzonder de modelprojecten uit hetzelfde onderwerp en actieterrein, de competentienetwerken van andere groepen die door racisme worden getroffen, evenals gerelateerde competentienetwerken
  • Staatsactoren (ministeries, integratieofficieren, deelstaatregeringen)
  • Landelijke actoren voor het terugdringen van ASR en voor het preventiewerk van ASR, hier met name op metaniveau op het gebied van school en sociaal-politiek onderwijs, bestuur, sport en economie
  • PAD (People of African Descent), PoC (People of Color) -gemeenschappen en andere maatschappelijke organisaties als actoren en multiplicatoren van het ASR-werk
  • Standaardstructuren van het welzijn van kinderen en jongeren, evenals vrijwilligerswerk en deeltijd in het welzijn van kinderen en jongeren.