Het competentiecentrum ASR

De EOTO Competentiecentrum anti-zwart racisme (Racisme tegen zwarte mensen) ziet zichzelf als een platform waarop zwarte expertise gevestigde sociale instellingen en actoren beïnvloedt door middel van vormen van racisme-kritiek, historisch-politiek educatief werk en preventief-pedagogische praktijken en waarin zwarte, Afrikaanse en Afrikaans-diaspora gemeenschappen en netwerken ( fort), gemachtigd en gemachtigd als agenten van verandering. Deze twee perspectieven zijn wederzijds.

Onze visie is een geschiedenisbewuste, inclusieve, discriminatie en racisme kritische samenleving waarin zwarte mensen erkend als een groep (en) blootgesteld aan de specifieke en historisch contingente vorm van anti-zwart racisme (ASR); een samenleving die daarom de noodzaak erkent om haar eigen sociale structuren en instellingen duurzaam te dekoloniseren en passende manieren en middelen te vinden om anti-zwart racisme (ASR) te benoemen, te begrijpen en te bestrijden.

Iedereen leert een (EOTO) eV

Each One Teach One (EOTO) eV is de sponsor van het Competence Center for Anti-Black Racism. De naam Each One Teach One is bedacht in de context van zwarte, antiracistische verzetsbewegingen. Hij wijst op het gebrek aan toegang tot formeel onderwijs in het tijdperk van slavernij en kolonialisme en de noodzaak om kennis te ontwikkelen en door te geven binnen zwarte gemeenschappen en families.

Each One Teach One (EOTO) eV is een gemeenschapsgericht onderwijs- en empowermentproject in Berlijn. Opgericht in 2012, opende de vereniging in maart 2014 haar deuren als buurtbibliotheek en is sindsdien een plek voor leren en ontmoeten. EOTO presenteert literatuur van mensen van Afrikaanse afkomst en geeft kennis in intergenerationele dialoog. De referentiebibliotheek bevat werken van auteurs van het Afrikaanse continent en de diaspora. Het documenteert met behulp van meer dan 8000 voornamelijk Duitstalige boeken en hedendaagse documenten, zwarte geschiedenis en het heden in en buiten Duitsland.

EOTO was tot 2017 actief in drie werkgebieden: Vanaf de start as bibliotheek en Archief, In 2018 is het werk uitgebreid naar de gebieden Jeugd werk, Belangenbehartiging en netwerkplatform voor zwarte mensen uit. De basis voor de uitbreiding was de start van modelprojectfinanciering voor de ontwikkeling van jeugdwerk. Daarnaast was er medio 2017 structurele ontwikkelingsfinanciering voor het Federaal Agentschap voor Racismepreventie en Empowerment van Zwarte Mensen als onderdeel van het federale programma "Live Democracy!" door het federale ministerie van Gezin, Senioren, Vrouwen en Jeugd (BMFSFJ). Met beide subsidies kan EOTO het professionaliseringsproces dat in 2017 is begonnen, continu verdiepen en de basis van het jarenlange vrijwilligerswerk van de vereniging verder versterken. Dit stelt EOTO in staat om de volgende stappen te nemen en dichter bij zijn doel te komen om tot de organisaties van zwarte mensen te behoren die een aanzienlijke invloed hebben op de Duitse samenleving, Europa en de geassocieerde Afrikaanse diaspora door gemeenschapsopbouw, jeugd- en cultureel werk en politieke belangenbehartiging. Dit hangt samen met de hoop nieuwe trends voor anti-zwart racisme te kunnen stellen in de context van het huidige VN-decennium van mensen van Afrikaanse afkomst, voor de samenleving als geheel.

Met aanvullende financiering van de Senaat van Berlijn, de Adviescentrum voor mensen die getroffen zijn door anti-zwart racisme (ASR) EACH ONE (www.each-one.de) 2018 genoemd als het vierde werkterrein van EOTO. Each One Teach One (EOTO) heeft gewerkt als een Competentiecentrum anti-zwart racisme in het federale programma "Live Democracy!" en ontwikkelt kwaliteitsnormen en -formaten voor schoolgebaseerd en extracurriculair politiek educatief werk.

Meer informatie over EOTO eV vindt u op

www.eoto-archiv.de

 

COMPETENTIECENTRUM TEAM

Nadja Ofuatey-Alazard

Management & projectmanagement

Maithy Mouné

Management & projectmanagement

Karen Taylor

Hoofd politieke communicatie

Wanjiru Njehiah

Public Relations & Onderwijs

Makda Isak

Politiek onderwijs en onderwijs

Biyaa_Selfie

Princela Biyaa

Onderwijs en politiek onderwijs

Lizebeth Taylor

boekhouding

Madita Hardegen

Assistent competentiecentrum