Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Each One Teach One (EOTO) eV neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. We willen dat u weet wanneer we welke gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken.

1. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over de persoonlijke en feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer. Informatie die niet is gekoppeld aan uw identiteit (zoals het aantal gebruikers van de website) is niet inbegrepen. Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. We slaan uw informatie op speciaal beveiligde servers in Duitsland op. Toegang is alleen mogelijk voor een paar speciaal geautoriseerde personen die verantwoordelijk zijn voor de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers. In verband met uw toegang worden gegevens voor veiligheidsdoeleinden korte tijd op onze servers opgeslagen, waardoor identificatie mogelijk is (bijv.IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Het IP-adres wordt dan geanonimiseerd. Het wordt niet gebruikt om de gebruiker te identificeren en er worden geen direct persoonlijke of gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt. De statistische analyse van anonieme gegevensrecords blijft voorbehouden.

2. Nieuwsbrief

Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Een e-mailadres is voldoende om de nieuwsbrief te ontvangen. U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw afmeldingsverzoek op elk moment per e-mail naar pr@eoto-archiv.de sturen.

3. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

We gebruiken uw persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) in het geval van een nieuwsbriefabonnement alleen binnen EOTO eV Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens wilt invoeren. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

4. Webstatistieken

We gebruiken de open source software Matomo voor analyse en statistische evaluatie van het gebruik van de website. Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor optimalisatiedoeleinden op de website. Hiervoor worden cookies gebruikt (zie 5. Gebruik van cookies). De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar onze servers en samengevat in pseudonieme gebruikersprofielen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en om onze website naar wens te kunnen ontwerpen. De informatie wordt niet aan derden verstrekt. In geen geval zal het IP-adres worden geassocieerd met andere gegevens met betrekking tot de gebruiker. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering). (Uw bezoek aan deze website wordt momenteel geregistreerd door Matomo webanalyse. (Klik hier https://matamo.org/ docs / privacy / zodat uw bezoek niet langer wordt geregistreerd.)

5. Gebruik van cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker wanneer u onze website bezoekt. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Informatie wordt opgeslagen in de cookie, wat resulteert in verbinding met het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we meteen op de hoogte zijn van uw identiteit. We gebruiken cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode. (De door cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. AVG). De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

6. Social media pugins van Facebook, Instagram en Pinterest met de "2-klik-oplossing"

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins, "plug-ins" van de sociale netwerken Facebook, Instagram en Pinterest gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc., Facebook Ireland Limited en Pinterest Inc. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te vergroten, zijn de plug-ins in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik-oplossing". Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er nog geen verbinding tot stand is gebracht met de Facebook-, Instagram- of Pinterest-servers. Uw browser brengt alleen een directe verbinding met de servers van Facebook, Instagram of Pinterest tot stand wanneer u de plug-ins activeert en geeft daarmee uw toestemming voor de gegevensoverdracht. De inhoud van de betreffende plug-in wordt vervolgens door de aangesloten provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen profiel heeft bij de relevante provider of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een server van de betreffende provider gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de sociale netwerken, kunnen de providers uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw profiel op Facebook, Instagram of Pinterest. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op het sociale netwerk of op uw bijbehorende account en daar weergegeven aan uw contacten. Raadpleeg voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de provider, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy, het privacybeleid van de provider.

Gegevensbeschermingsverklaring van Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

Kennisgeving inzake gegevensbescherming van Instagram

https://help.instagram.com/155833707900388

Gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Als u niet wilt dat Facebook, Instagram of Pinterest de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in de betreffende service, moet u zich afmelden bij de bijbehorende service voordat u de plug-ins activeert.

 

7. Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. We hebben geen invloed op de vraag of hun operator zich houdt aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

8. Bescherming van minderjarigen

Kinderen en personen onder de 18 mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. We vragen geen persoonsgegevens van kinderen, verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.

9. Rechten van betrokkenen

U heeft volgens artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens, tenzij deze door ons zijn verzameld , evenals over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de details ervan.

10. Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1, lit. Als GDPR wordt verwerkt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 GDPR, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren. Als u uw herroepingsrecht of bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar pr@eoto-archiv.de

11. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van mei 2018. Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen erboven of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig worden om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. Op onze website kunt u te allen tijde de actuele privacyverklaring opvragen.