Onderwijs en kwalificatie

De kwestie van anti-zwart racisme (ASR) en de herwaardering van het Duitse koloniale verleden worden nog niet voldoende aangepakt in educatief werk. Dit geldt zowel voor de inhoud van educatief materiaal als voor schoollessen, maar ook voor de opleiding, bijscholing en bijscholing van leerkrachten. De pedagogen missen methoden om racisme-kritische aspecten in hun eigen onderwijspraktijk op te nemen. Het EOTO Competence Center for Anti-Black Racism kan bogen op een jarenlange ervaring en expertise op het gebied van jeugd- en volwasseneneducatie en richt zich op de verdere ontwikkeling van de preventief-pedagogische praktijk. Met ons interdisciplinaire team ontwikkelen we innovatieve benaderingen, concepten en programma's voor het omgaan met ASR en discriminatie op educatieve en sociale actiegebieden. De afdeling onderwijs van het competentiecentrum ontwikkelt normen met en voor mensen die in deze gebieden werken, voor degenen die te maken hebben met geweld tegen zwarten en discriminatie, en geeft educatief advies aan organisaties en instellingen die zich bezighouden met racistische incidenten tegen zwart. Om blijvende veranderingen teweeg te brengen, moeten al deze gebieden consequent nadenken over racisme en de kwesties van kolonialisme en koloniale continuïteiten, die kritiek zijn op racisme, sturen.

De 'Racism Critical Guide' uit 2015 heeft belangrijke initiële overwegingen geformuleerd met betrekking tot preventie en interventie en kwaliteitscriteria voor ASR-kritisch onderwijs. Dit omvat het belang van zelfreflectie, een sterkere integratie van preventie en interventie en de uitbreiding van de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en statelijke actoren. Het kenniscentrum streeft ernaar deskundig advies te geven over de aanbevelingen en kwaliteitscriteria die in het rapport zijn geformuleerd met experts op het gebied van racistisch-kritisch ASR-onderwijs en een collegiale uitwisseling aan te moedigen.